AKTUELLT


Välkommen till Huvudmannaförbundets årsstämma 2016.

Den 18/4 kl 16.00 med fika från 15.30. Adress Lilla Nygatan 13, Gamla stan i Stockholm.


Vid stämman kommer styrelsen att lägga fram förslag på stadgeändring och förslag till förändrade avgifter samt information om ökad service till våra medlemmar.

Anmäl gärna deltagande senast den 14/4. Skickas till e-post: info@huvudmannaforbundet.se

Styrelsens olika förslag samt årsredovisning och dagordning har skickats ut via mail samt finns tillgängligt här på hemsidan. För att hämta dokumenten logga in som medlem. Du hittar allt på sidan: "HF, Styrelse,Sektioner,Stämma."


Tyvärr har vi stora problem med e-postadresser till våra medlemmar. Kolla att ni har anmält rätt adress för era utskick. OBSERVERA att det inte ska vara en privat adress. Dessa ändras tyvärr alltför ofta. Vår drömadress är: styrelsen@vitsippan.se


Tack alla ni som deltog vid våra för två kursdagar i Bromma 8-9/2.

Här hittar ni dokumentationen från kursen:


Satish Sen: 

Matz Nillsson: Om skolhuvudmannens ansvar.

Protokoll från eftermiddagen den 9/2 kommer.Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.
 Arbetsmiljöverkets nya föreskrift förtydligar att dialog mellan chefer och anställda är viktig för att uppmärksamma risker såsom kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning på arbetsplatsen. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Se AFS 2015:4
 Arbetsmiljöverket anordnar informationsträffar som också kan följas via webben. Se hemsida för aktuell information. AMV

Nytt kollektivavtal med Vision.

Avtalet är undertecknat och gäller i Fria sektionen från och med 2016-01-01. Avtalet gäller alla tjänstemän i fria sektionen. Avtalet kan laddas ner HÄR

Vid tveksamheter om vilka som omfattas av avtalet gäller information i PM som finns här


 


Ledarskapsutbildning

SEA arrangerar en ny kurs i ledarskap och verksamhetsutveckling. Information finns att hämta här.
Nytt samverkansavtal!

Huvudmannaförbundet har tecknat ett nytt samverkansavtal med parterna Medarbetareförbundet och lärarnas samverkansråd. Avtalet innebär att information, delaktighet och stora delar av MBL-förfarandet ersätts av en form för samverkan. Detta avtal gäller i båda sektionerna. Avtalet gäller dock inte kommunal.Information och utbildning kommer att genomföras på flera orter under hösten. Avtalet kan laddas ner härVärna Vidarkliniken

Ett av patienter initierat upprop i syfte att slå vakt om den antroposofiska vård som bedrivs på bland annat Vidarkliniken i Järna. Läs merahär

 

Skolinspektionen kommer att ställa större krav på skolhuvudmän:

"Huvudmännen behöver tydliggöra roller och uppdrag så att oklarheter i ansvar, genomförande och återkoppling kan undanröjas.
Huvudmännen behöver stärka sin kompetens och kunskap om skolans uppdrag för att kunna ta ansvar för att styra skolan utifrån målen i skollagen och läroplanen". läs mera HÄR  05-02-12


 


 
Tlf 08-605 45 61 | E-post info@huvudmannaforbundet.se | Logga in | Hemsidan är producerad av thomsentibbling