Prometheus Pensionskassa

Om pensionskassan

Pensionskassan Prometheus är "vår egen" pensionskassa. Den är tillskapad av förbunden HF och MeF och är kopplad till våra kollektivavtal.

Prometheus arbetar med hållbar förvaltning av tjänstepension. De som sparar i Prometheus är också medlemmar där - det är alltså en medlemsägd pensionskassa. Alla tar del av överskottet genom den ränta som Prometheus ger ut på det förvaltade pensionskapitalet.

 

Prometheus har tidigare varit ett möjligt valalternativ i det individuella valet av pensionsförvaltare i FORA. Efter att FORA 2008 gjorde en upphandling av förvlatare är detta inte längre möjligt.

 

För att fortsättningsvis göra det möjligt för alla medarbetare att välja Prometheus, måste det nu finnas lokala kollektivaval om undantag från basplanen i Avtalspension SAF-LO (FORA). Detta avtal kan ni som huvudman/verksamhet och medlem i HF ansluta er till genom en fullmakt som skickas in till HF.

Därefter fyller medarbetaren i en valblankett som lämnas till huvudmannen/arbetsgivaren. Arbetsgivaren registrerar valet hos sig och skickar sedan in blanketten till Prometheus.

 

Läs mer om Prometheus på hemsidan: http://prometheuspension.se

Du kan också ringa eller mejla Prometheus:

Annika Miller 0730-94 50 50, annika@prometheuspension.se

Maria Rehnborg, 0730-94 00 42, maria@prometheuspension.se

 

 

Lokalt avtal om Prometheus som grundval

Från 2014 är det möjligt att genom lokalt kollektivavtal med MeF välja att ha Prometheus som grundval (ickevalsalternativ) för alla. Det innebär att alla medarbetares tjänstepensioner automatiskt kommer att förvaltas av Prometheus. Om någon vill ha kvar den förvaltare som man valt genom Fora går det naturligtvis också bra! Gör man inte något aktivt val av annan förvaltare kommer tjänstepensionen till Prometheus.

Kontakta kansliet så berättar vi mer!

 

rapportera in premier

När premierna betalas in ska du som arbetsgivare antingen skicka in ett manuellt underlag, eller göra inrapporteringen via webbverktyget.

Du hittar webbverktyget här: http://pension.prometheuspension.se

Blanketter och beräkningshjälp i Excell-mallar hittar du både på Prometheus hemsida och här under Dokument på vänstra sidan.

 

 

Uppdaterad 2015-10-27

till sidans topp

Tlf 08-605 45 61 | E-post info@huvudmannaforbundet.se | Logga in | Hemsidan är producerad av thomsentibbling